Przed nami wielkie święto klimatu, poczucia wspólnoty i braterstwa! Już w najbliższy czwartek, 30 czerwca odbędzie się wielkie sadzenie pierwszych sadzonek naszego Lasu Tlenowego!

W najbliższy czwartek, 30 czerwca zapraszamy Państwa do Rusiborza (woj. wielkopolskie) na sadzenie lasu tlenowego. Zaczynamy od 2500 drzew, które posadzimy na pierwszych 4 ha. Jeden ha Tlenowego Rusiborza zredukuje 110 ton CO2 w roku – co daje 170 kg w roku od jednego drzewa, które zasądzą pierwsi Spółdzielcy, założyciele spółdzielni Tlenowy Rusibórz oraz goście z Ukrainy, których po wybuchu wojny zaprosiliśmy do naszego gospodarstwa w Rusiborzu. To 20 pań z dziećmi.

Od tej pamiętnej daty rozpocznie pracę wielki licznik, odmierzający ilości zredukowanego CO2, który zamiast do atmosfery, zostanie zastąpiony tlenem. Wszystko jest możliwe dzięki naszemu wyjątkowemu projektowi!

Last modified: 2022-07-15